Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Riaditeľ školy poďakoval všetkým zamestnancom za prácu v uplynulom školskom roku a zaželal príjemné dovolenky.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.6.2015
 • 273 zobrazení
 • 0
 • 00
Dnes slávnostné ukončenie školského roka a vyhodnotenie práce. Zároveň odovzdanie riaditeľských pochváľ a ocenenia starostom obce. Blahoželáme!
Z úst riaditeľa školy zaznelo: Milí žiaci, prajem vám veľa pekných slnečných prázdninových dní a krásne zážitky.
Vám učitelia ďakujem - v mene svojom, rodičov i žiakov za Vašu poctivú prácu tento školský rok a prajem Vám krásne dovolenky, plné oddychu.:)
více  Zavřít popis alba 
 • 30.6.2015
 • 517 zobrazení
 • 0
 • 00
Po deviatich rokoch skončili školskú dochádzku na našej škole. Zaspomínali si na všetko prežité, poďakovali pani učiteľkám a pánovi riaditeľovi školy.Želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.6.2015
 • 341 zobrazení
 • 0
 • 00
Slávnostné ukončenie a prezentovanie výsledkov a splnenia merateľných ukazovateľov projektu za účasti prednostky OÚ v Galante Mgr. J. Gálovej, starostu obce M. Holičku, poslancov ObZ M. Lipovského a Mgr.Z. Endelovej, ktorí ocenili prácu školy v tomto projekte.
Poďakovanie patrí všetkým zapojeným v projekte za ich prácu.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.6.2015
 • 103 zobrazení
 • 0
 • 00
Odozva z výletu úžasná. Zážitok, krásne priostredie. :)
více  Zavřít popis alba 
 • 29.1.2011
 • 160 zobrazení
 • 0
 • 00
Na konci školského roka je čas aj na výlet. Zážitok- pekné veci- oddych s kolektívom. :)
více  Zavřít popis alba 
 • 24.6.2015
 • 110 zobrazení
 • 0
 • 00
Svoje vedomosti, komunikačné zručnosti, schopnosti a tímovú spoluprácu sme dnes preverili na poslednej hodine slovenského jazyka a literatúry. Realizovali sme projekt Módna prehliadka. Projekt obsahoval návrh, časový harmonogram, rozdelenie úloh, potrebný materiál a pomôcky. Na poslednú fázu projektu, módnu prehliadku, sme sa tešili najviac.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.6.2015
 • 376 zobrazení
 • 0
 • 00
Žiaci 2. a 3. ročníka sa zúčastnili netradičného ale o to zaujímavejšieho školského výletu pod vedením p. učiteliek PaedDr. Krivosudskej a Mgr. Hercegovej a asistentky Veroniky Navrátilovej. Krásne prostredie, výborná atmosféra. :)
více  Zavřít popis alba 
 • 18.6.2015
 • 119 zobrazení
 • 0
 • 00
Bolo vás málo, ale veľa toho za vami. :) Krásne tablo od Janky Javorovej. :)
více  Zavřít popis alba 
 • 18.6.2015
 • 93 zobrazení
 • 0
 • 00
Tento rok venovaný Ľudovítovi Štúrovi bola školská súťaž Slovensko v minulosti a súčasnosti venovaná tejto osobnosti. Komisia pod vedením p. uč. Silvie Kriváčkovej s členkami MO MS V Šintave hodnotili prezentácie, ktoré si pipravili skupiny žiakov tried 2. stupňa. Na záver odhalili obraz, ktorý pripravila p. uč. Nina Kubačková. Nádherný obraz zdobí našu chodbu. :) Ďakujeme :).
více  Zavřít popis alba 
 • 17.6.2015
 • 270 zobrazení
 • 0
 • 00
Naši prváci, už tradične, sú prijímaní do cechu čitateľov. Dnes preukázali svoje čítanie- a teda ho zvládli- a tiež svoju tvorivosť. Celým podujatím ich sprevádzala p. uč. Mgr. Anna Hercegová. Ďakujeme. :) Vítame vás, prváci. :)
více  Zavřít popis alba 
 • 17.6.2015
 • 140 zobrazení
 • 0
 • 00
Prednedávnom sa uskutočnila návšteva tajomníka Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR p. Sergeja Čerkalina, ktorý priniesol v rámci našej spolupráce na výstavu fotografie z obdobia 2.svetovej vojny pri príležitosti 70. výročia. Ďakujeme. :)
Postupne si naši žiaci, obyvatelia obce, návštevníci školy, hostia, iné školy pozerajú. Odborný sprievod im robí p. učiteľka Mgr. Silvia Kriváčková.
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2015
 • 151 zobrazení
 • 0
 • 00
Super zážitky od žiakov 7. a 8. ročníka z exkurzie v Strednej odbornej škole technickej v Galante. Ďakujeme vedeniu školy i p. Martinovi Slahučkovi.Tešíme sa našej spolupráci. :)
více  Zavřít popis alba 
 • 16.1.2011
 • 140 zobrazení
 • 0
 • 00
6.ročník súťaže sa konal pod záštitou predsedu NR SR Ing. P. Pellegriniho, ktorý sa aj osobne zúčastnil slávnosti a blahoželal víťazom. Na slávnosť docestovali víťazi z celého Slovenska a veríme, že sa u nás cítili príjemne.
Pozvanie k nám prijali aj poslanec NR SR MUDr. Jozef Valocký,z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR riaditeľka odboru ZŠ Mgr. Ingrid Kováčová, zo štátnej správy: prednostka OÚ v Trnave PaedDr. Marta Gubrická a prednostka OÚ v Galante Mgr. Júlia Gálová,vedúca odboru školstva z OÚ v Trnave Ing. Edita Antalová, riaditeľka ŠPÚ v Bratislave Mgr. Petra Fridrichová, PhD.,predstavitelia Matice slovenskej, pod patronátom ktorej sa súťaž realizuje: predseda MS Ing. Marian Tkáč, PhD, spolu s tajomníkom Mgr. Marekom Hanuskom a riaditeľom HÚ MS PhDr. Petrom Mulíkom, PhD., mnohí riaditelia škôl, obyvatelia obce.
Tešíme sa, že akcia dopadla na výbornú a máme pozitívne odozvy.
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2015
 • 641 zobrazení
 • 0
 • 00
Deň školy žiaci prežili v dopoludňajších hodinách prácou v tvorivých dielňach.
Aktivity si v jednotlivých centrách pripravili priatelia školy: z FF UKF Nitra: PhDr. Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD. (5-6. ročník), zo ŠZŠ Hlohovec: PaedDr. Ján Siklienka (3-4. ročník) a PaedDr. Petra Vágová zo Spojenej školy internátnej z Nitry (1-2. ročník) a naša kolegyňa: PaedDr. Nina Kubačková (7-9. ročník). Aktivity v materskej škole realizovala naša priateľka p. učiteľka: RNDr. Helena Vicenová. Ďakujeme, priatelia. )
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2015
 • 284 zobrazení
 • 0
 • 00
Akcia bola zaujímavá, bohatá na program, žiaci zažili jazdu na obojživelnom transportéri, jazdu na terénnom aute, ukážky sebeobrany, streľbu zo samopalu, ukážku prvej pomoci.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.6.2015
 • 138 zobrazení
 • 1
 • 00
Žiaci navštívili ZOO Bratislava kde okrem priestorov ZOO, zvierat si pozreli aj výučbové programy: Potulky africkými savanami, Šelmy a my- žijeme spolu, Zvieratá v ohrození.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.1.2011
 • 228 zobrazení
 • 0
 • 00
Oblastného kola sa zúčastnili družstvá zo ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ Dávida Meszároša Veľká Mača a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Umiestnenie: 1. miesto: ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 2. miesto: ZŠ Vinohrady nad Váhom, 3. miesto: ZŠ s MŠ Dávida Meszároša Veľká Mača.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.5.2015
 • 138 zobrazení
 • 0
 • 00
Pokračovanie nórskeho projektu. Na úvod riaditeľ školy privítal prednášajúcu Ing. Vieru Vankovú, PhD. z UKF Nitra, ktorá vo svojej prednáške priblížila problematiku klimatických zmien a vyzvala k ochrane životného prostredia a k revitalizácii.
více  Zavřít popis alba 
 • 20.5.2015
 • 84 zobrazení
 • 0
 • 00
Dnes sa začali práce na okolí našej školy. V rámci projektu podporeného z nórskych fondov sa vysadí trávnik v celom areáli školy, vysadí sa 16 pôvodných drevín, osadí sa 10 príbytkov pre hmyz, vtáky. A tak dosiahneme splnenie kritéria: 4620 m2 zrevitalizovanej plochy.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.5.2015
 • 96 zobrazení
 • 0
 • 00
Súťaž zameraná na spoznávanie a určovanie zelenín, ovocných stromov, okrasných rastlín a živočíchov na našom území v spolupráci s predsedom ZZ p. Holbíkom.
více  Zavřít popis alba 
 • 12.5.2015
 • 125 zobrazení
 • 0
 • 00
Exkurzia splnila svoj cieľ- realizácia prierezovej témy a v krásnom počasí žiaci prežili zážitkové učenie.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.7.2008
 • 56 zobrazení
 • 0
 • 00
Dnes sa konala u nás spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Po kultúrnom programe v škole nasledoval vojenský akt kladenia vencov.
Slávnosti sa zúčastnili okrem žiakov, učiteľov a obyvateľov obce aj skupina ruských i slovenských bojovníkov – vojnových veteránov.
Ďalej sme osobitne privítali:
• štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Romanu Kanovskú,
• za Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR – radcu-konzula Sergeja POPKOVa a atašé Elenu EPISHINu,
• zástupcov Ministerstva obrany SR,
• zo štátnej správy: prednostku Okresného úradu v Trnave PaedDr. Martu Gubrickú a prednostku Okresného úradu v Galante Mgr. Julku Gálovú,
• vedúcu odboru školstva OÚ v Trnave Ing. Editu Antalovú,
• velenie Ženijného práporu Pozemných síl v Seredi na čele s podplukovníkom Ing. Daliborom Jelínkom,
• riaditeľov inštitúcií KR PZ SR, OR HaZZ a tiež mnohých riaditeľov škôl,
• zástupcov VÚC Trnava a Mesta Sereď.
Ďakujem mojim spolupracovníkom za úspešný zdar podujatia.
více  Zavřít popis alba 
 • 7.5.2015
 • 343 zobrazení
 • 0
 • 00
Exkurzie sa zúčastnili žiaci 2. stupňa. Navštívili sme rodný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. Pani sprievodkyňa nás oboznámila o živote a diele J. G. Tajovského a o vynálezoch J. Murgaša.
V Banskej Bystrici sme navštívili Múzeum SNP - Expozíciu s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“.
více  Zavřít popis alba 
 • 24.4.2015
 • 164 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Aktivní od

25. června 2014

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama